Bewind

Beschermingsbewind, wat meestal kortweg bewind wordt genoemd, is een maatregel om te ondersteunen en te beschermen. Dit wordt gedaan door volledige overname van de financiële bevoegdheden. Hierdoor wordt de cliënt beschermt, zodat hij geen onverantwoorde financiële keuzes meer kan maken en worden zijn gelden beschermt, doordat de bewindvoerder zorg draagt voor alle financiële verplichtingen.

Het bewind kan worden ingesteld voor mensen die geestelijke of lichamelijke beperkingen ervaren, of mensen die te maken hebben met problematische schulden. Bewind is dan een goede maatregel om de zaken over te nemen, orde op zaken te stellen en de balans weer terug te brengen. Indien er sprake is van problematische schulden zal de bewindvoerder begeleiding verlenen naar de schuldhulpverlening.


Voor meer informatie over het instelling van bewind, onze persoonlijke werkwijze en de tarieven gaat u naar Documenten.


"Heerlijk om geen zorgen meer te hebben om mijn rekeningen! En al die brieven zie ik ook niet meer, wat een rust!"