Visie

Om financieel weer in balans te komen, moet er heel wat gebeuren. Niet alleen moet er verandering komen in de cijfers, maar ook in gedrag.

Wij stimuleren onze cliënten om actief betrokken te zijn en te blijven bij hun financiën. Het geeft ook rust om zelf te zien dat alles goed geregeld is, betaald wordt en er geen (nieuwe) schulden (bij) komen.

Hierin is het van groot belang dat er sprake is van samenwerking, goede communicatie en moet er helder zijn wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Wederzijds respect en vertrouwen is onmisbaar om samen naar het gestelde doel te kunnen werken.

Met de grootste zorg wordt het budgetplan opgesteld en de hoogte van het leefgeld vastgesteld. Het te ontvangen leefgeld per week wordt bepaald door de hoogte van het inkomen en de hoogte van de uitgaven en andere financiële verplichtingen. Daar waar mogelijk worden de vaste lasten verlaagd en worden de inkomsten geoptimaliseerd met als doel om zoveel mogelijk geld per maand beschikbaar te stellen voor de persoonlijke uitgaven van die cliënt.

De wensen van onze cliënten staan voorop, maar de feitelijke cijfers zijn doorslaggevend voor de beslissingen die door ons gemaakt worden.
Visie stelt je in staat om doelen te bereiken...